O projektu

Što je MojBiograd?

MojBiograd je usluga za omogućavanje građanima i građankama jednostavnu prijavu, pregled i komentiranje nepravilnosti i problema u Biogradu te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja problema.

Što se može prijavljivati putem usluge MojBiograd?

Usluga MojBiograd primarno je namijenjena za prijavu komunalnih nepravilnosti koje je potrebno sanirati kao što su:

 • Ceste/Javne površine
  • Neispravna prometna signalizacija
  • Oštećenja javnoprometnih površina (kolnik, nogostup, pješačke zone)
 • Otpad
  • Glomazni otpad (divlji deponiji)
  • Neispravni spremnici za otpad
  • Onečišćenja javnih zelenih površina
  • Onečišćenja javnoprometnih površina
 • Vodovod/Odvodnja
  • Začepljeni slivnici
 • Zelene površine
  • Oštećenja javnih zelenih površina
  • Oštećenja parkovne opreme
 • Ostalo
  • Neispravna javna rasvjeta
  • Neispravni stupići I ograde
  • Oštećenja na parkiralištu
  • Oštećenja nadstrešnica (autobusne/tramvajske stanice)
  • Oštećenje stuba
  • Oštećenja urbane opreme I uređaja
  • Oštećenja/nedostatak natpisnih ploča